Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Ирэйдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хязгаарлахгүйгээр өнөөгийн хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн тогтвортой хөгжлийн судалгааны хүрээнд тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа, боловсролыг нийтэд түгээх, суурь судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэсэн бодлогын зөвлөмж боловсруулахад эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго оршино.

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэх явцад тулгамдаж буй асуудал болон цаашид авч хэрэгжүүлвэл зохих арга хэмжээ,  хөгжлийн гарцын талаар санал, дүгнэлт боловсруулах хүрээнд:

  • Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжил
  • Тогтвортой хөгжлийн засаглал
  • Тогтвортой хөгжлийн төлөөх боловсролын агуулгыг хамарсан судалгааны илтгэлээр оролцох боломжтой

Товлогдсон газар, хугацаа

ü  Отгонтэнгэр их сургуулийн хичээлийн Б байр 3076 тоот хурлын танхим.

ü  Хурал явагдах өдөр: 2019.04.25-ны өдөр 15.00 цагт

Илтгэл хэлэлцүүлэх

Илтгэлийг power point программыг ашиглан бэлтгэнэ. Илтгэлийг 10 минутанд багтаан хэлэлцүүлнэ.

Хуралд ирүүлсэн илтгэлүүдээс хэлэлцүүлэх шалгаруулалт хийж 4 сарын 18-ны дотор илтгэгчдэд мэдэгдэнэ.

Шагнал урамшуулал

Шилдэг илтгэлүүд өргөмжлөл мөнгөн шагналтай

Холбоо барих:

ü  Отгонтэнгэр их сурууль эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль, эдийн засгийн тэнхим 2086 тоот өрөө

ü  Утас: 99102270,  86613384,  88022273 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn