Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                                            Захиргааны зөвлөл

Овог нэр
Албан тушаал
Эрдмийн зэрэг цол
1
 А.Гомбожав
Захирал
Доктор, профессор
2
 С.Бүрэнжаргал
Сургалт эрхэлсэн орлогч захирал
Доктор, Дэд профессор
3
 Д.Алимаа
Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал
Доктор
4
 Г.Гэрэлцэцэг
Суурь шинжлэх ухааны тэнхимийн эрхлэгч
Доктор, Дэд профессор
5
 Ч.Тунгалаг
Халдварт өвчин судлал, ниитийн эрүүл мэндийн тэнхимийн эрхлэгч
Доктор (Sc.D), дэд профессор
6
 Г.Лхамжав
Халдваргүй өвчин судлал тэнхимийн эрхлэгч
Доктор