Хөдөө аж ахуйн их сургууль

               Эрдмийн зөвлөлийн гишүүдийн нэрс 

Эрдэмтдийн нэрс
Эрдмийн зэрэг, цол
1
 А.Гомбожав
Доктор, профессор
2
 Г.Гэрэлцэцэг
Доктор, дэд профессор
3
 Д.Алимаа
Доктор
4
 П.Болормаа
Доктор (ScD), профессор
5
 Я.Ганболд
Доктор (ScD), профессор
6
 Ч.Тунгалаг
Доктор(ScD), дэд профессор
7
 Ж.Батаа
Дэд профессор
8
 Ц.Батчулуун
доктор, дэд профессор
9
 С.Ганбат
Доктор,  дэд профессор
10
 С.Бүрэнжаргал
Доктор, дэд профессор
11
 Ч.Цогттуяа
Доктор, дэд профессор
12
 Б.Батцэцэг
Доктор,  дэд профессор
13
 Г.Лхамжав
Доктор
14
 С.Бямбацогт
Доктор
15
 С.Оюунгэрэл
Доктор
16
 П.Ням-осор
Доктор
17
 Ш.Түмэнжаргал
Доктор
18
 Т.Уянгаа
Доктор
19
 Т.Энх-Оюун
Доктор
20
 Ж.Энхтуяа
Доктор
21
 Ч.Хоролмаа
Доктор