Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                                          Үнэт зүйлс

  •       70 гаруй жилийн түүхийг шингээсэн сургууль
  •       Сургалт, судалгааны таатай орчин, материаллаг бааз
  •       Шударга, нээлттэй, хамтач харилцаа
  •       Оюуныг түгээгч эрдэмтэн багш, ажилтан
  •       Сурч боловсрох чин хүсэлтэй , оюунлаг, ёс зүйтэй оюутан залуус
  •       Ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг эрэлхийлсэн удирдлага
  •       Мал сүрэг, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах чадварлаг мэргэжилтэн