Хөдөө аж ахуйн их сургууль

 Удирдах буюу - Захиргааны зөвлөлийн утасны жагсаалт

 

Албан тушаал

Овог, нэр

Утасны дугаар

1

Захирал

А.Гомбожав

341850

2

Сургалт эрхэлсэн орлогч захирал

С.Бүрэнжаргал

351575

3

Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал

Д.Алимаа

341575

4

Халдварт өвчин, нийтийн эрүүл мэнд тэнхимийн эрхлэгч 

Ч.Тунгалаг

341980

5

Мал эмнэлгийн суурь шинжлэх ухааны тэнхимийн эрхлэгч

Г.Гэрэлцэцэг

343513

6

Халдваргүй өвчин судлалын тэнхимийн эрхлэгч

Г.Лхамжав

344798