Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БУЙ ГАДААДЫН БАЙГУУЛЛАГА,  ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУД

1.      БЕРНИЙН ИХ СУРГУУЛЬ (ШВЕЙЦАРЬ)

2.      ЦЮРИХИЙН ИХ СУРГУУЛЬ (ШВЕЙЦАРЬ)

3.      ТОКИОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ (ЯПОН)

4.      ХОККАЙДОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ (ЯПОН)

5.      ОБИХИРОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ХААИС (ЯПОН)

6.      ОКАЯМА ИХ СУРГУУЛЬ (ЯПОН)

7.      ЦУКУБАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ (ЯПОН)

8.      ЛОНДОНГИЙН ХАТАН ХААНЫ МАЛ ЭМНЭЛГИЙН СУРГУУЛЬ

9.      САСКАТЧЕВАНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ (КАНАД)

10.  ЭРХҮҮГИЙН ХАА-Н АКАДЕМИ (ОХУ)

11.  НОВОСИБИРСКИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ (ОХУ)

12.  БУРИАДЫН УЛААН-ҮДИЙН ХАА-Н АКАДЕМИ (ОХУ)

13.  КОРЕА ИХ СУРГУУЛЬ (СОЛОНГОС)

14.  ЧОНБУКИЙН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ (СОЛОНГОС)

15.  ӨВӨР МОНГОЛЫН ХААИС (ХЯТАД)

16.  ЖИЛИНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ (ХЯТАД)

17.  ШВЕЙЦАРЫН ХӨГЖЛИЙН АГЕНТЛАГ

18.  “ЖАЙКА” ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛАГА