Хөдөө аж ахуйн их сургууль

 

Бүртгэлийн хугацаа
Бүртгэл: Магистрантур, Докторантурт элсэгчдийг жил бүрийн IV, IX сард нэгдсэн журмаар бүртгэнэ. Элсэлтийг жилд 2 удаа зохион байгуулна.
 
Элсэлтийн шалгалт:  Элсэгчид мэргэжил болон англи хэлний шалгалт өгнө.  Мэргэжлийн шалгалтыг тухайн шинжлэх ухааны чиглэлээр ярилцлага хэлбэртэйгээр, гадаад хэлний шалгалтыг тестээр авна.
 
Хаврын Магистрантур, докторантурын сургалт 2015 оны 5 дугаар сарын 11-нд эхэлнэ.
Намрын  Магистрантур, докторантурын сургалт 2015 оны 10 дугаар сарын 1-нд эхэлнэ.
 
Элсэхийг хүсэгчид дараах материал бүрдүүлнэ. Үүнд:
·         Элсэгчийн анкет, загварыг www.graduate.msua.edu.mn хаягаас татаж авна уу
·         3х4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
·         Бакалаврын дипломын эх хувь, баталгаажуулсан хуулбарын хамт
·         Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
·         Докторын сургалтад элсэгчид 1.2.3.4-д зааснаас гадна магистрын диплом, баталгаажуулсан хуулбарын хамт
·         Бүртгэл, элсэлтийн шалгалтын хураамж 20000 төгрөг, Хаан банкны 5070104239 тоот дансанд тушаасан баримт
 
Магистрант, докторантын судалгааны ажлын сэдвийг http: //www.graduate.msua.edu.mn  хаягаар орж үзнэ үү.
 
                   
                        Лавлах утас:341575, 341850, 99082306
 
                                                                                       Мэргэжлийн чиглэл
Судлагдахуун
Хөтөлбөрийн нэр
индекс
1
Мал эмнэлэг
Мал эмнэлгийн эмнэл зүй
EO8410101
2
Мал эмнэлгийн эм зүй
EO8410102
3
Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээ
EO8410104
4
Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлал
EO8410105
5
Мал эмнэлгийн паразит өвчин судлал
EO8410106
 

 

Магистрант, докторантын элсэлт