Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                                                                                            Профессорын баг

Мал эмнэлэг биотехнологийн сургууль нь нийт 4-н профессорын багаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 1. Халдваргүй өвчин судлал: П.Болормаа ШУ-ны доктор профессор
 2. Халдварт өвчин судлал: Ч.Тунгалаг, ШУ-ны доктор, дэд профессор 
 3. Мал эмнэлгийн сайн үйлчилгээ: О.Уламбаяр доктор (Ph.D)
 4. Экологийн өөрчлөлт ба малын эрүүл мэнд: С.Бямбацогт, Ph.D дэд профессор
Багийн нэр,
багийн ахлагч
Судалгааны ажлын чиглэл Профессорын багийн бүтэц Үйл ажиллагааны зорилго
Халдваргүй өвчин судлал:
 П.Болормаа ШУ-ны доктор профессор
 
Мал эмнэлгийн салбар
Анагаах ухаан нийгмийн эрүүл мэндийн салбар
Хувийн хэвшлийн салбар
Дэд ахлагч:
Г.Гэрэлцэцэг /Ph.D дэд проф/-Онолын судалгаа
С.Андрей /Ph.D дэд проф/- Эмгэг судлал
Ж.Батаа /Проф/- Клиник судалгаа
 
Дотрын халдваргүй өвчин эм судлалын тэнхим,
Морфологи-физиологийн тэнхим,
Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд /Бодис солилцооны сектор, Эндемик өвчний сектор, Эм хор судлалын сектор/
Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори, /докторантууд/
Мал эмнэлэг, анагаах ухааны салбарын төрийн болон хувийн хэвшлийн эрдэмтэд, судлаачид
 • Мал эмнэлэгт биотехнологийг хөгжүүлэн молекул биологи, генийн инженерчлэлийн аргыг хэрэглэн өндөр үйлчлэл бүхий эм, эмийн болон дархлаа тэтгэгч бэлдмэл, халдваргүй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх биобэлдмэл үйлдвэрлэснээр манай орны мал сүргийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ сэргийлэлтийн арга технологи бүхэлдээ боловсронгуй болж эдийн засгийн үр ашигтай механизмыг бүрдүүлэх
Халдварт өвчин судлал:
Ч.Тунгалаг, ШУ-ны доктор, дэд профессор 
 
Вирус, бактери, паразитын гаралтай өвчин
Зооноз өвчин
Дэд профессор:
                 Ш.Түмэнжаргал
Дадлагжигч профессор:
                 Т.Уянгаа
Зөвлөх профессор:
                 С.Андрей
Ахисан түвшний сурагчид :
                 Б.Энхмаа
                 А.Баянзул
                 Б.Чимэдцэрэн
Техникийн ажилтан:
                 Ц.Ариунаа
Орон тооны бус
                 Магистр – 5 
 • Халдварт өвчний оношлогоо, тандалт, эрүүлжүүлэх
 • Боловсон хүчний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх
 • Судалгааны санхүүгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх, гарааны компанийг бойжуулах
 • Сургууль болон сургалтанд оюуны болон материаллаг дэмжлэг үзүүлэх
 • Итгэмжлэгдсэн лаборатори болох
 
 
Мал эмнэлгийн сайн үйлчилгээ: О.Уламбаяр доктор (Ph.D)
 
Төрийн болон үйлдвэрлэлийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний менежментийг сайжруулах үндэслэлийг боловсруулах Дэд профессор:
       С.Бүрэнжаргал
Дадлагжигч профессор:
       П.Ням-Осор
Зөвлөх профессор:
       А.Гомбожав
Ахисан түвшний суралцагч:
       Б.Сандагдорж
Орон тооны бус
       Докторант – 4
       Магистрант – 3
 • Мал эмнэлгийн үйлчилгээний эрх зүйн орчинг сайжруулна.  
 • Мал эмнэлгийн үйлчилгээний төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.
 • Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нормчлолыг боловсронгуй болгоно.
 • Мал сүргийн эрүүл мэндийг хянах, эрүүлжүүлэх, хамгаалах төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.
Экологийн өөрчлөлт ба малын эрүүл мэнд: С.Бямбацогт, Ph.D дэд профессор
 
Байгал, цаг агаараас эрсдэлтэй холбоотой гэмтэлээс мал сүргийг хамгаалах үндэслэлийг боловсруулах Дэд профессор:
          Д.Алимаа
Дадлагжигч профессор
 
Зөвлөх профессор:
           Р.Даваа
Ахисан түвшний суралцагч:
           П.Эрдэнэтогтох
           Б.Дагважамц
           Ө.Нурбол
           С.Отгонжаргал 
- Байгаль, цаг агаараас хамааралтай малд тохиолдож байгаа стресс хүчин зүйлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судлан тогтоох
-      Малын байр, хашаа хорооны стандарт, эрүүл ахуйн орчинг сайжруулах, норм нормчлолыг боловсруулах, малын ус тэжээлийн эрүүл ахуй ариун цэврийн асуудлыг иж бүрэн шийдэх
-   Байгаль, цаг агаараас үүдэлтэй малд тохиолдох гэмтэл өвчнүүдийг бууруулах бодит шаардлага, боломж, орчинг сайжруулах замаар урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх
-    Малчдад байгаль, цаг агаарын өөрчлөлттэй холбоотой мал сүрэгт тохиолдох гэмтэлт өвчнүүдийн талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мал аж ахуйг эрхлэх технологийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх

 

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn